คำถามที่ลูกค้าถามบ่อย FAQ

Line Official Account และ Line My Shop

หลังจากทำการสรุปขอบเขตงานกับทางลูกค้า และลูกค้าได้ส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดีโอ ข้อความครบถ้วนแล้ว จะเริ่มดำเนินการทันที ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 2-3 วัน ครับ

ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้งภายใน 7 วัน หลังจากส่งงาน  โดยรูปแบบงานที่แก้ไขเป็นโครงสร้างเดิม (หากมีการแก้ไขโครงสร้างใหม่อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม)

แน่นอนครับ! หากลูกค้าพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม  สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับ ยินดีให้บริการครับ

สำหรับการสร้างบัญชี Line Official Account หรือ Line Oa  ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ยกเว้นแต่ว่าทางลูกค้าจดพรีเมี่ยมไอดี (Premium ID) หรือ ซื้อแพ็คเกจบรอดแคสต์ครับ

ขั้นตอนในการใช้บริการ Line Official Account และ Line My Shop

 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดบัญชี Line Official Account ที่ต้องการใช้บริการ

ในกรณีไม่เคยมีบัญชี Line Official Account มาก่อน : ทางผมจะทำการเปิดบัญชีให้ใหม่
ในกรณีมีบัญชี Line Official Account มาก่อนแล้ว :ให้ทางลูกค้าออกลิงค์เพิ่มสิทธิ์ในการจัดการเพื่อให้สามารถเข้าไปทำงานในบัญชีนั้น ๆ ได้

 2. ลูกค้าแจ้งลักษณะธีมงาน รูปแบบที่ต้องการและส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาพ วีดีโอ หรือ ข้อความ หรือตัวอย่าง (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสร้างหรือตกแต่ง Line Official Account ของบัญชีนั้น ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

3. ลูกค้าชำระเงินค่าบริการและแจ้งโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงิน

4. เริ่มดำเนินการ ตั้งค่า ออกแบบ ตกแต่ง Line Official ตามลูกค้าต้องการ

5. ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขงาน (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การยุติการให้บริการ
หากตรวจสอบหรือมีผู้ร้องเรียนว่า ลูกค้าได้นำข้อมูล ภาพ วีดีโอ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เป็นของผู้อื่นนำมาใช้ในการให้บริการ โดยไม่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ ลูกค้าจะถูกยุติการให้บริการทันที และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทุกกรณี