ตัวอย่าง Line Official Account + Rich Menu

ลูกค้าสามารถทดลองใช้ระบบเช่น

  • กดริชเมนูในแต่ละรายการ
  • ทดสอบสั่งสินค้า

โดยสามารถเปิดการขายจนถึงเปิดการขายโดยผ่านระบบอัตโนมัติครับ

#1 ร้านขายของเล่น

#2 ร้านขายเสื้อผ้า